Velkommen til Tegnestuen Birk - en del af Byggeri & Teknik

3D/digitalt byggeri

3D er en integreret del af vores måde at arbejde på.

3D skitsering er en vigtig del af vores skitseproces og giver en mere realistisk ide af det endelige byggeprojekt i forhold til traditionelle stregskitser og 2D-tegninger.

3D-visualisering er derfor et rigtig godt værktøj i dialogen mellem bygherre og arkitekt til at komme frem til den optimale løsning.

Kontakt os i dag