Velkommen til Tegnestuen Birk - en del af Byggeri & Teknik

Projektforløb

Inden I beslutter jer for at realisere jeres byggeprojekt, kan det være en god idé at gennemtænke projektet fra start til slut. Den indledende fase, selve ide- og skitsefasen, er som regel afgørende for, hvordan forløbet bliver – uanset om det er en mindre ombygning eller en nybygning. Det er i denne periode, I skal afklare alle nødvendige forhold.

I ide- og skitsefasen skal I undersøge, vurdere og vende alle ideer omkring projektet og træffe en hel række beslutninger. Få sat billeder på ideerne ved hjælp af skitser og visualiseringer. Samtidig skal I også være helt konkret og realistisk i forhold til jeres økonomi. Hvor mange penge har I til rådighed, og dermed hvilket omfang jeres projekt kan få.

Når I har truffet jeres valg og fastlagt betingelserne for projektet, kan planlægningen gå i gang. Jo længere I kommer i processen, jo mere konkret bliver projektet i forhold til materialer, tid, økonomi, håndværkere, udførelse m.v.

Selve udførelsen af projektet er kulminationen på den lange planlægningsfase. En god dialog, jævnlige byggemøder og aftaler på skrift er med til at sikre, at projektet skrider frem så gnidningsløst som muligt.

Det er vigtigt, at I har gjort jer klart, hvordan I ønsker, at håndværkerne
skal ”opføre sig”. Lav derfor et sæt spilleregler, og aftal dem
skriftligt med de ansvarlige håndværkere i en underskrevet kontrakt.

Afsluttende bemærkning

På denne side, har vi givet et indblik i, hvilke valg og muligheder man står overfor som kommende bygherre. Vi håber, I er blevet inspireret og at I vil bruge informationen som et værktøj, en guide gennem hele forløbet. Oplysningerne kan naturligvis ikke stå alene, og der er ingen grund til at miste pusten. Tegnestuen Birk er her for at hjælpe jer gennem hele forløbet, fra den første skitse til den afsluttende gennemgang med håndværkerne efter 5 år.

Sammen kan vi tegne jeres fremtid og nå målet!